Ngành nghề kinh doanh

1Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ0232
2Khai thác gỗ0220
3Khai thác lâm sản khác trừ gỗ0231
4Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
6Bán buôn thực phẩm4632
7Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Sản xuất các cấu kiện kim loại25110
10Cho thuê xe có động cơ7710
11Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0240
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
14Xây dựng công trình đường bộ4212
15Chuẩn bị mặt bằng43120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Nhôm Sắt Bách Minh (Tên nước ngoài: Nhom Sat Bach Minh Limited Company), Mã số thuế: 1702121906, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 487/40/4 đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Hoàng Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất các cấu kiện kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ VĂN HẢI

Mã số thuế: 0316004321

CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ LONG CA

Mã số thuế: 0109188889

CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ LIMKA BAND

Mã số thuế: 3401171777

CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ CECILIA

Mã số thuế: 0109537346

CÔNG TY TNHH NHƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 0108405442

CÔNG TY TNHH NHỰA MIỀN NAM

Mã số thuế: 0316563880

CÔNG TY TNHH NHƯ Ý TÂN CHÂU

Mã số thuế: 0109547545

CÔNG TY TNHH NHƯ Ý PRINTSHOP

Mã số thuế: 0316332548

CÔNG TY TNHH NHƯ Ý PARADISE

Mã số thuế: 0316704450

CÔNG TY TNHH NHƯ Ý BÌNH AN

Mã số thuế: 0316725556

CÔNG TY TNHH NHƯ XUÂN THỊNH

Mã số thuế: 2802886837

CÔNG TY TNHH NHƯ PHÚC ĐẠT

Mã số thuế: 3603575187

CÔNG TY TNHH NHƯ NGUYỄN TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100661857

CÔNG TY TNHH NHƯ MẬN

Mã số thuế: 3101053758

CÔNG TY TNHH NHƯ MÂY

Mã số thuế: 1001228665

CÔNG TY TNHH NHƯ MINH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400527181

CÔNG TY TNHH NHƯ MAI VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501080463

CÔNG TY TNHH NHƯ LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 2200740767

CÔNG TY TNHH NHƯ KHANG KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201786493

CÔNG TY TNHH NHƯ GIA QUÁN

Mã số thuế: 0108396068

CÔNG TY TNHH NHƯ CÁT ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 5801392735

CÔNG TY TNHH NHƠN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 1402160816

CÔNG TY TNHH NHƠN PHÚC BP

Mã số thuế: 3801224416

CÔNG TY TNHH NHƠN PHONG IMEX

Mã số thuế: 4101552011

CÔNG TY TNHH NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 0314915978

CÔNG TY TNHH NHÔNG XÍCH MẠNH QUANG

Mã số thuế: 0108890566

CÔNG TY TNHH NHÔNG SÊN AN PHÚC

Mã số thuế: 0315193651

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐẠI HƯNG

Mã số thuế: 2301181586

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 0601217409

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC TRƯỜNG TÂM

Mã số thuế: 0601213443

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 0601217310

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0316745016

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0601209694

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HOÀNG SANG

Mã số thuế: 0601158104

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0601216035

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0801262744

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC ASIA

Mã số thuế: 0316409102

CÔNG TY TNHH NHÔM ZHENGXING VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301019505

CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH ĐÔNG

Mã số thuế: 2301035440

CÔNG TY TNHH NHÔM TÂM ĐỨC ÂN

Mã số thuế: 2301141470

CÔNG TY TNHH NHÔM TRƯƠNG TÂM

Mã số thuế: 0316910090

CÔNG TY TNHH NHÔM THÉP MỸ LOAN

Mã số thuế: 0316788468

CÔNG TY TNHH NHÔM THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 4500649569

CÔNG TY TNHH NHÔM SẮT THANH VÂN

Mã số thuế: 1702217686

Tìm thông tin Doanh nghiệp