Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình công ích42200
2Phá dỡ43110
3Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
4Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Chuẩn bị mặt bằng43120
7Xây dựng nhà các loại41000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Bình Phú Hưng (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Bình Phú Hưng), Mã số thuế: 1702121871, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 25/5 đường Tô Hiến Thành, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Thúy Hoàn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp