Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LƯU HOÀNG YẾN HỒNG, Mã số thuế: 1702097996, được thành lập ngày 08/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 59, tổ 5, ấp An Bình, Xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lưu Hoàng Yến Hồng

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LƯU LỆ THANH

Mã số thuế: 0315404711

LƯU LỆ HẰNG

Mã số thuế: 0106797811

LƯU LỆ HÀ

Mã số thuế: 0312873987

LƯU LỆ HOA

Mã số thuế: 0202123773

LƯU LINH PHI

Mã số thuế: 0310803409

LƯU LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109584339

LƯU LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 8363862804

LƯU KIỀU TIÊN

Mã số thuế: 0312705051

LƯU KIẾN THÀNH

Mã số thuế: 0315383035

LƯU KIM TUẤN

Mã số thuế: 8188975619

LƯU KIM TUYẾN

Mã số thuế: 8171378727

LƯU KIM THANH

Mã số thuế: 8332193688

LƯU KIM PHƯỢNG (HKD TUYẾT THU)

Mã số thuế: 3502270975

LƯU KIM NGÂN

Mã số thuế: 0310799174

LƯU KIM NGA

Mã số thuế: 2200753318

LƯU KIM HỒNG

Mã số thuế: 5000828240

LƯU KIM HẰNG

Mã số thuế: 5801459203

LƯU KIM DUNG

Mã số thuế: 5600231047

LƯU KIM DUNG

Mã số thuế: 0311783811

LƯU KIM CHI

Mã số thuế: 0310862637

LƯU KHÔI NGUYÊN

Mã số thuế: 1601996940

LƯU HỮU

Mã số thuế: 8400355026

LƯU HỮU XƯƠNG

Mã số thuế: 3603056470

LƯU HỮU VIẾT

Mã số thuế: 0105308433

LƯU HỮU TUYỀN

Mã số thuế: 0104529711

LƯU HỮU TRƯỜNG

Mã số thuế: 0104529292

LƯU HỮU HUY

Mã số thuế: 0104528034

LƯU HỮU DƯƠNG

Mã số thuế: 0104529863

LƯU HỒNG VŨ

Mã số thuế: 8293378026

LƯU HỒNG TIẾN

Mã số thuế: 0105927810

LƯU HỒNG THỦY

Mã số thuế: 8295564980

LƯU HỒNG THẢO

Mã số thuế: 0312836505

LƯU HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0314874506

LƯU HỒNG PHONG

Mã số thuế: 0106038123

LƯU HỒNG KHÁNH

Mã số thuế: 3901312916

LƯU HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 8298093627

LƯU HỒ BẮC

Mã số thuế: 0109595669

LƯU HẬU

Mã số thuế: 0310906309

LƯU HẢI ĐIỀN

Mã số thuế: 8399814811

LƯU HẢI UYÊN

Mã số thuế: 0312280176

LƯU HẢI HUỲNH CHI

Mã số thuế: 0310850021

LƯU HƯƠNG

Mã số thuế: 0310017878

LƯU HÙNG BÁCH

Mã số thuế: 0105504156

LƯU HÀ

Mã số thuế: 0311902466

LƯU HUỆ CHÂN

Mã số thuế: 0310355563

LƯU HUYỀN TRANG

Mã số thuế: 3002227026

LƯU HUY SẢN

Mã số thuế: 5300469320

LƯU HUY NAM

Mã số thuế: 3603389769

LƯU HOÀNG ĐỨC

Mã số thuế: 0316846127

LƯU HOÀNG ĐỨC ANH

Mã số thuế: 3603792696

Tìm thông tin Doanh nghiệp