Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
2Bán mô tô, xe máy4541
3Hoạt động cấp tín dụng khác64920
4Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
5Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHÁT KIÊN GIANG (Tên nước ngoài: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHÁT KIÊN GIANG), Mã số thuế: 1702097717, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 143 Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Trọng Quang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG YẾN NL

Mã số thuế: 5200869117

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG VƯƠNG

Mã số thuế: 6200045376

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG VŨ

Mã số thuế: 1801122731

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG VIỆN

Mã số thuế: 0600993078

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG VINH

Mã số thuế: 1801155945

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TỴ

Mã số thuế: 3002113893

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TẮC

Mã số thuế: 6400180936

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TẠO

Mã số thuế: 3301497292

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TUÂN

Mã số thuế: 1701493059

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TUYỂN

Mã số thuế: 3800787399

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TRƯỞNG

Mã số thuế: 5800875708

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TRƯA

Mã số thuế: 1500974845

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TOẢN

Mã số thuế: 2801593820

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TIẾN

Mã số thuế: 0600692465

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG THẮNG

Mã số thuế: 4101114378

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG THẮNG

Mã số thuế: 0310874689

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG THÌNH

Mã số thuế: 4800638085

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG THÀNH

Mã số thuế: 4800660323

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG SỸ

Mã số thuế: 5801234496

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG SƠN 168

Mã số thuế: 4800915395

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG SÁNH 2

Mã số thuế: 0314467606

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG SIÊNG

Mã số thuế: 4300770448

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG QUYỀN

Mã số thuế: 2800382697

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG QUY

Mã số thuế: 4300801745

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHỤC

Mã số thuế: 3900889323

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯỚC

Mã số thuế: 6400192392

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHÚ LONG

Mã số thuế: 0401554622

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHÁT

Mã số thuế: 0101001837

Tìm thông tin Doanh nghiệp