Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Vận tải hàng hóa ven biển50121
3Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT KIÊN GIANG (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT KIÊN GIANG), Mã số thuế: 1702083802, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại E8, Căn 6 đường 19C, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN TUẤN ANH, Số điện thoại: 0773923939, Địa chỉ: E8, Căn 6 đường 19C, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500638038

CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH N2H

Mã số thuế: 5701442862

CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901168173

CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0311052836

CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH AUTOPARTS

Mã số thuế: 0315579567

CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH 21-2

Mã số thuế: 2500583554

CÔNG TY TNHH HỢP THUẬN PHÁT VN

Mã số thuế: 2301090794

CÔNG TY TNHH HỢP THUẬN PHONG

Mã số thuế: 5901056014

CÔNG TY TNHH HỢP SÓNG HAI

Mã số thuế: 0316520100

CÔNG TY TNHH HỢP SÁNG

Mã số thuế: 0316428088

CÔNG TY TNHH HỢP SÁNG TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0801210249

CÔNG TY TNHH HỢP SONG NGUYÊN

Mã số thuế: 0311405993

CÔNG TY TNHH HỢP SINH

Mã số thuế: 0401539310

CÔNG TY TNHH HỢP QUỐC DƯƠNG

Mã số thuế: 2802354906

CÔNG TY TNHH HỢP QUẢNG

Mã số thuế: 4000939799

CÔNG TY TNHH HỢP QUANG HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001922891

CÔNG TY TNHH HỢP PHỐ

Mã số thuế: 4201232456

CÔNG TY TNHH HỢP PHƯỚC THỊNH

Mã số thuế: 0401538243

CÔNG TY TNHH HỢP PHÚ

Mã số thuế: 0104580901

CÔNG TY TNHH HỢP PHÚ

Mã số thuế: 0102044865

CÔNG TY TNHH HỢP PHÚ TÀI

Mã số thuế: 4300778623

CÔNG TY TNHH HỢP PHÚ GIA

Mã số thuế: 5801104994

CÔNG TY TNHH HỢP PHÚ - VINA

Mã số thuế: 0312975932

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT

Mã số thuế: 2400494029

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT VN

Mã số thuế: 0108054219

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601534405

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001062963

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT SONG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0104783796

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT SONG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0104011326

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT HƯNG

Mã số thuế: 3702807985

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901001400

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT GROUP

Mã số thuế: 2301174500

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT AN NGHĨA

Mã số thuế: 0700513938

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁP CẦN VIỆT

Mã số thuế: 0106647090

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT Ý TƯỞNG

Mã số thuế: 0401667094

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT XANH

Mã số thuế: 1101724868

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT WE CONNECT

Mã số thuế: 0312663154

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT TOÀN TÂM

Mã số thuế: 0312725837

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT TIẾN

Mã số thuế: 5901052436

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT THỊNH

Mã số thuế: 3603293721

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601074691

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT PKF

Mã số thuế: 0107375467

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT PHÁT

Mã số thuế: 3603539502

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT N&L;

Mã số thuế: 0402059620

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT LONG

Mã số thuế: 0108871796

Tìm thông tin Doanh nghiệp