Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác thuỷ sản biển03110
2Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯƠNG QUANG SỰ (Tên nước ngoài: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯƠNG QUANG SỰ), Mã số thuế: 1702083714, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 227 đường Lê Quý Đôn, khu phố 3, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lương Quang Sự

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khai thác thuỷ sản biển.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯỢNG YẾN

Mã số thuế: 0104552622

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯỢNG NHỊ

Mã số thuế: 2802578166

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯỜNG VINH

Mã số thuế: 5500471140

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯƠNG ĐOAN

Mã số thuế: 3001657058

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯƠNG XUÂN

Mã số thuế: 0401439997

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯƠNG TRÂN

Mã số thuế: 2200510900

Tìm thông tin Doanh nghiệp