Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng nhà không để ở4102
5Xây dựng công trình đường bộ4212
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình thủy4291
8Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
9Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
10Phá dỡ4311
11Chuẩn bị mặt bằng4312
12Lắp đặt hệ thống điện4321
13Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
14Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
15Hoàn thiện công trình xây dựng4330
16Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
19Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH VƯỢNG (Tên nước ngoài: CTY TNHH THIếT Kế XD HưNG THịNH VượNG), Mã số thuế: 1602139071, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 82/9 Dự Định 6, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN NGỌC DUY THANH, Số điện thoại: 0939837891, Địa chỉ: Số 82/9 Dự Định 6, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp