Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình điện4221
2Lắp đặt hệ thống điện4321

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN - SOLAR TRÍ QUANG (Tên nước ngoài: CTY TNHH XD ĐIệN - SOLAR TRí QUANG), Mã số thuế: 1602133224, được thành lập ngày 04/11/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 161 đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG VĂN BÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN H&C

Mã số thuế: 0315560421

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN DANECO

Mã số thuế: 0401760174

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN CT

Mã số thuế: 1801108462

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN BÀN

Mã số thuế: 4000741118

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN ASP

Mã số thuế: 1601488665

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN ADT

Mã số thuế: 0316076220

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN 236

Mã số thuế: 1601481596

Tìm thông tin Doanh nghiệp