Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Khai thác đá08101
3Khai thác cát, sỏi08102
4Khai thác đất sét08103
5Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
6Khai thác và thu gom than bùn08920
7Khai thác muối08930
8Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
11Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
12Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế38221
13Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác38229
14Tái chế phế liệu3830
15Tái chế phế liệu kim loại38301
16Tái chế phế liệu phi kim loại38302
17Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
18Xây dựng nhà các loại41000
19Đại lý, môi giới, đấu giá4610
20Đại lý46101
21Môi giới46102
22Đấu giá46103
23Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
24Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
25Bán buôn hoa và cây46202
26Bán buôn động vật sống46203
27Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
28Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
29Bán buôn gạo46310
30Bán buôn thực phẩm4632
31Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
32Bán buôn thủy sản46322
33Bán buôn rau, quả46323
34Bán buôn cà phê46324
35Bán buôn chè46325
36Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
37Bán buôn thực phẩm khác46329
38Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
39Bán buôn vải46411
40Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
41Bán buôn hàng may mặc46413
42Bán buôn giày dép46414
43Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
44Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
45Bán buôn dầu thô46612
46Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
47Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
48Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
49Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
50Bán buôn xi măng46632
51Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
52Bán buôn kính xây dựng46634
53Bán buôn sơn, vécni46635
54Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
55Bán buôn đồ ngũ kim46637
56Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
57Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
58Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
59Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
60Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
61Bán buôn cao su46694
62Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
63Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
64Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
65Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
66Bán buôn tổng hợp46900
67Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
68Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
69Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
70Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
71Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
72Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
73Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
74Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
75Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
76Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
77Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
78Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
79Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
80Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
81Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
82Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
83Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
84Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
85Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
86Vận tải đường ống49400
87Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
88Vận tải hàng hóa ven biển50121
89Vận tải hàng hóa viễn dương50122
90Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
91Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
92Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
93Vận tải hành khách hàng không51100
94Vận tải hàng hóa hàng không51200
95Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
96Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
97Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
98Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
99Bốc xếp hàng hóa5224
100Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
101Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
102Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
103Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
104Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
105Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
106Dịch vụ đại lý tàu biển52291
107Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
108Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
109Bưu chính53100
110Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN BÓN LÚA GIỐNG TÂM LỘC PHÁT (Tên nước ngoài: CTY TNHH TM DV PB LG TAM LOC PHAT), Mã số thuế: 1602123794, được thành lập ngày 20/05/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khóm Xuân Biên, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Công Nghị

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp