Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
2Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ KHÁNH, Mã số thuế: 1602084866, được thành lập ngày 03/11/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 4, ấp Bình Hòa, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN HAI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGA TÂN

Mã số thuế: 2802434319

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM ĐÔNG

Mã số thuế: 3301695368

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM YÊN

Mã số thuế: 2700889966

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM THÀNH

Mã số thuế: 2700906234

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM THÀNH

Mã số thuế: 2700889934

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM SƠN

Mã số thuế: 3301495048

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM QUÝ

Mã số thuế: 1702209131

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM LỘC

Mã số thuế: 2700906523

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM HỒ

Mã số thuế: 3200700607

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM GIANG

Mã số thuế: 4001174461

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM BAN

Mã số thuế: 5801415848

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM AN

Mã số thuế: 4001194965

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NA HỐI

Mã số thuế: 5300657606

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ TÂN

Mã số thuế: 5400511110

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ TÀI

Mã số thuế: 4101303223

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ PHONG

Mã số thuế: 4101258348

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ NHƠN

Mã số thuế: 1301065725

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ LỢI

Mã số thuế: 4101419394

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ LỘC

Mã số thuế: 1101707580

Tìm thông tin Doanh nghiệp