Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn đồ uống4633
6Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
7Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
8Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
9Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
13In ấn18110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYỀN PHÁT QUỐC THÁI (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYỀN PHÁT QUỐC THÁI), Mã số thuế: 1602047092, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ MỘNG TUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp