Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIETLOT (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIETLOT), Mã số thuế: 1602047085, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 129 Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý, môi giới, đấu giá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y GIA

Mã số thuế: 1801470062

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y CHI

Mã số thuế: 0314386812

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y & Y

Mã số thuế: 0312066486

Tìm thông tin Doanh nghiệp