Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Chuẩn bị mặt bằng43120
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
6Bán buôn gạo46310
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
10Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
11Xay xát và sản xuất bột thô1061

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TÂN CHÂU, Mã số thuế: 1602042104, được thành lập ngày 06/06/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Vĩnh An, Xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI HỬU PHÚC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuẩn bị mặt bằng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3800703127

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÚ

Mã số thuế: 3603282712

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600957281

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3800743401

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÁT TN

Mã số thuế: 3901314913

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH P.T

Mã số thuế: 3602504017

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NT

Mã số thuế: 4201862994

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NT

Mã số thuế: 4201792828

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700720303

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NGUYỄN

Mã số thuế: 0316117886

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH LIFE

Mã số thuế: 3502252077

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 0201086818

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HÀ NAM

Mã số thuế: 0700774697

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HD

Mã số thuế: 0801325881

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH GIA PHÁT

Mã số thuế: 1101842815

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH FURNITURE

Mã số thuế: 0316245052

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001331382

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001148806

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CONS

Mã số thuế: 0315854894

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400874052

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900673514

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH AN

Mã số thuế: 0311842778

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH ANH

Mã số thuế: 0106862330

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH AN KHANG

Mã số thuế: 0313787360

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH 68

Mã số thuế: 2901737762

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH 569

Mã số thuế: 2301084007

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH - LỘC HÒA

Mã số thuế: 1501118318

CÔNG TY TNHH PHÚC THẾ

Mã số thuế: 5701856013

CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG PT

Mã số thuế: 2600868634

CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG PHÁT

Mã số thuế: 3702876481

CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG NHA TRANG

Mã số thuế: 4201676363

CÔNG TY TNHH PHÚC THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 4601062093

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯỜNG AN

Mã số thuế: 0108998986

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯ

Mã số thuế: 6001563711

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯ PHÁT

Mã số thuế: 5801311493

CÔNG TY TNHH PHÚC THĂNG

Mã số thuế: 1601936268

CÔNG TY TNHH PHÚC THÚY

Mã số thuế: 0309717610

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI HƯNG

Mã số thuế: 0901037968

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI HÀ

Mã số thuế: 0202061407

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI AUTO

Mã số thuế: 0801279113

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI AN

Mã số thuế: 0107578675

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 0401381747

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH ĐIỀN

Mã số thuế: 1602075519

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH ÂN

Mã số thuế: 4401051915

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH VN

Mã số thuế: 0801181213

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500572847

Tìm thông tin Doanh nghiệp