Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
3Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHỞI MINH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHỞI MINH), Mã số thuế: 1602037104, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 3B3 Nguyễn Khuyến, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ ANH ĐỨC, Số điện thoại: 0977514516, Địa chỉ: Số 3B3 Nguyễn Khuyến, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp