Ngành nghề kinh doanh

1Quảng cáo73100
2Hoàn thiện công trình xây dựng43300
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
8Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
9Hoạt động nhiếp ảnh74200
10Cho thuê xe có động cơ7710
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
12In ấn18110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG PHƯƠNG NGÂN (Tên nước ngoài: COMPANY LIMITED ADVERTISING HOANG PHUONG NGAN), Mã số thuế: 1602036950, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Quốc lộ 91, Khóm Hòa Bình, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HẠNH PHÚC

Mã số thuế: 0312128164

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HƯƠNG SEN

Mã số thuế: 0312325980

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HƯNG MỸ

Mã số thuế: 0401432504

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HƯNG LIÊN

Mã số thuế: 2400857113

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HƯNG LAN

Mã số thuế: 3702575050

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÙNG VINH

Mã số thuế: 2901615186

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÙNG THÙY

Mã số thuế: 0311406161

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÙNG THU

Mã số thuế: 3702989654

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÙNG QUỐC

Mã số thuế: 4400978697

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÙNG NGHĨA

Mã số thuế: 0312227133

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÙNG ANH

Mã số thuế: 0104556225

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0104620826

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0104010485

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÒA NGUYỄN

Mã số thuế: 3702650526

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÂN PHÁT

Mã số thuế: 0316609052

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÂN HUY

Mã số thuế: 0315125806

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÀO QUANG

Mã số thuế: 2801669653

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÀ TRANG

Mã số thuế: 0201777780

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÀ THIỆP

Mã số thuế: 5500522797

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÀ PHẠM

Mã số thuế: 0312995713

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2400542730

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÀ LÊ PHÁT

Mã số thuế: 3301183923

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÀ HÒA

Mã số thuế: 0106539169

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HUỲNH PHONG

Mã số thuế: 0107306858

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 6300126491

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HUỲNH GIA

Mã số thuế: 4101280255

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HUY TRÚC

Mã số thuế: 3001920679

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HUY THÀNH

Mã số thuế: 2801694258

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HUY PHÁT

Mã số thuế: 0315415008

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HUY PHONG

Mã số thuế: 0601136767

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HUY MẠNH

Mã số thuế: 3502347441

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HUY HIỀN

Mã số thuế: 5801274594

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HUY BẢO

Mã số thuế: 0311434306

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HTC

Mã số thuế: 0107745608

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG TRẦN

Mã số thuế: 0315353552

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG THIÊN

Mã số thuế: 0312497718

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG SANH

Mã số thuế: 0315040599

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0310680080

Tìm thông tin Doanh nghiệp