Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Xây dựng nhà các loại4100
3Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4290
5Phá dỡ4311
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
11Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh4763
12Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
13Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
14Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
16Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ THỚI (Tên nước ngoài: MY THOI CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION), Mã số thuế: 1601991597, được thành lập ngày 14/12/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 85/5A Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Lãm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ROYAL

Mã số thuế: 1801222863

Tìm thông tin Doanh nghiệp