Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRẦN THỊ KIM LƯ, Mã số thuế: 1601966167, được thành lập ngày 09/03/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú, An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Kim Lư

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 8124363593

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 8105483990

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 4201161195

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 2700928566

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 1801403933

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 1602008015

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0600981435

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0312370486

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0312350031

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0201288807

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0109492487

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0108801693

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0108732270

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0106344000

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0104816730

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0102655887-003

TRẦN THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0102655887-002

TRẦN THỊ KIM NINH

Mã số thuế: 3602998976

TRẦN THỊ KIM NHẪN

Mã số thuế: 1201266682

TRẦN THỊ KIM NHUNG

Mã số thuế: 3301390581

TRẦN THỊ KIM NHUNG

Mã số thuế: 0316634933

TRẦN THỊ KIM NHUNG

Mã số thuế: 0310447729

TRẦN THỊ KIM NHUNG

Mã số thuế: 0106153327

TRẦN THỊ KIM NHUNG

Mã số thuế: 0105159982

TRẦN THỊ KIM NHUNG

Mã số thuế: 0102431848-001

TRẦN THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 8676217023

TRẦN THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 8393346395

TRẦN THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 3401220784

TRẦN THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 3301693071

TRẦN THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 0401380415

TRẦN THỊ KIM NGỌC NHANH

Mã số thuế: 0314050770

TRẦN THỊ KIM NGÂ

Mã số thuế: 3603822453

TRẦN THỊ KIM NGÂ

Mã số thuế: 0109685665

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 8327913517

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 8101710226

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 8072915346

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3901201733

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3801253738

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3702951481

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3603764586

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3603448220

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0601189705

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0309948304

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0300349715

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0104584367

TRẦN THỊ KIM NGUYỆT

Mã số thuế: 0310751158

TRẦN THỊ KIM NGUYÊN

Mã số thuế: 3801044646

TRẦN THỊ KIM MỸ

Mã số thuế: 0311571944

TRẦN THỊ KIM MỨC

Mã số thuế: 0310705426

TRẦN THỊ KIM MINH

Mã số thuế: 0312169650

Tìm thông tin Doanh nghiệp