Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ VĂN DANH - BT (Tên nước ngoài: UBND XÃ BÌNH MỸ), Mã số thuế: 1601834097-004, được thành lập ngày 11/09/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 001 đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ VĂN GIỚI

Mã số thuế: 0105110673

LÊ VĂN GIẢNG

Mã số thuế: 8099395574

LÊ VĂN GIÀU

Mã số thuế: 1602142275

LÊ VĂN GIÀU

Mã số thuế: 0309049427

LÊ VĂN GIANG

Mã số thuế: 3800729460

LÊ VĂN GIANG

Mã số thuế: 2802937305

LÊ VĂN GIANG

Mã số thuế: 2802389151

LÊ VĂN EM

Mã số thuế: 0310785245

LÊ VĂN DỪA

Mã số thuế: 1602145452

LÊ VĂN DẬU

Mã số thuế: 0105211738

LÊ VĂN DẪN

Mã số thuế: 0104471236

LÊ VĂN DƯƠNG

Mã số thuế: 8431439011

LÊ VĂN DƯƠNG

Mã số thuế: 3002232717

LÊ VĂN DƯƠNG

Mã số thuế: 0105830294

LÊ VĂN DƯƠNG

Mã số thuế: 0105452564

LÊ VĂN DƯ

Mã số thuế: 0316829749

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 8160363197

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 8116014888

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 8097877491

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 8035544478

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 5600338417

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 4201923679

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 3801258687

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 3603748094

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 2801921951

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 1602146294

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 1500983568

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 0316819797

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 0316484646

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 0316298255

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 0311088751

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 0109727298

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 0109370739

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 0109197192

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 0106259940

LÊ VĂN DŨNG

Mã số thuế: 0106021539

LÊ VĂN DŨNG (SHOP XÌ TEEN)

Mã số thuế: 3702352985

LÊ VĂN DŨNG (78B-00238-16 GHẾ)

Mã số thuế: 4400971405

LÊ VĂN DÂY

Mã số thuế: 0309921119

LÊ VĂN DUẨN

Mã số thuế: 0109206665

LÊ VĂN DU

Mã số thuế: 0104361730

LÊ VĂN DUY

Mã số thuế: 0316681690

LÊ VĂN DUY

Mã số thuế: 0310143262

LÊ VĂN DIỆN

Mã số thuế: 4201892808

LÊ VĂN DIÊN

Mã số thuế: 3603775475

LÊ VĂN DINH

Mã số thuế: 0105429438

LÊ VĂN DANH

Mã số thuế: 8205710326

LÊ VĂN DANH

Mã số thuế: 3301701050

LÊ VĂN DANH

Mã số thuế: 1501126661

LÊ VĂN DANH

Mã số thuế: 0313071376

Tìm thông tin Doanh nghiệp