Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Bán buôn gạo46310
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU TRƯƠNG PHÚC THỊNH (Tên nước ngoài: TRUONGPHUCTHINH CO.,LTD), Mã số thuế: 1601486650, được thành lập ngày 20/04/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp An Khánh, Xã Khánh An, Huyện An Phú, An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT EM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp