Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh23100
2Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
3Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG YẾN (Tên nước ngoài: HOANG YEN CO.,LTD), Mã số thuế: 1601465805, được thành lập ngày 16/03/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 44, ấp Long Hòa, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ HOÀNG VÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp