Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
2Bảo hiểm nhân thọ65110
3Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
4Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
5Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
6Hoạt động thú y75000
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Đại lý46101
9Môi giới46102
10Đấu giá46103
11Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
12Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
13Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
14Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
15Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
16Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
17Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
18Cổng thông tin63120
19Hoạt động viễn thông khác6190
20Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
21Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
22Lập trình máy vi tính62010
23Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
24Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
25Hoạt động cho thuê tài chính64910
26Hoạt động cấp tín dụng khác64920
27Hoạt động thông tấn63210
28Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
29Hoạt động ngân hàng trung ương64110
30Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Bcd (Tên nước ngoài: Bcd Technology Company Limited), Mã số thuế: 1501129172, được thành lập ngày 17/08/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 211, Tờ bản đồ số 38, Tổ 61, Khóm 3, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Anh Đào

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO AGRIVINA

Mã số thuế: 0316826233

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VIỆT

Mã số thuế: 0108606131

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẠCH LÊ

Mã số thuế: 0314871230

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÌNH PHẠM

Mã số thuế: 0316602515

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BOOM

Mã số thuế: 0108102945

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BNEXT

Mã số thuế: 0109495907

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BND TECH

Mã số thuế: 0109615160

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BMS

Mã số thuế: 0316750658

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE SKY

Mã số thuế: 0314823766

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE QUANTIC

Mã số thuế: 0109469505

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Mã số thuế: 0314819216

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLH

Mã số thuế: 0109732509

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BKVN

Mã số thuế: 0109715408

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BITSOFT

Mã số thuế: 0315171873

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BITFLOW

Mã số thuế: 3200719622

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIT MINING

Mã số thuế: 0109534345

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BISO

Mã số thuế: 0108950141

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGSUN

Mã số thuế: 2500635001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGPEN

Mã số thuế: 3603792382

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGBANG

Mã số thuế: 0316716985

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIG WIND

Mã số thuế: 0315928698

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEIT

Mã số thuế: 0109626042

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEE HIVE

Mã số thuế: 0314930172

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEATCOLOR

Mã số thuế: 0108391736

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BDV INTER

Mã số thuế: 0401880143

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BDC

Mã số thuế: 4201484358

Tìm thông tin Doanh nghiệp