Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Thu gom rác thải không độc hại3811
6Thu gom rác thải độc hại3812
7Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
8Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
9Tái chế phế liệu3830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN CƯỜNG VĨNH LONG, Mã số thuế: 1501126615, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 9/4 Tổ 4, Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG VĂN TÂM, Số điện thoại: 0986398310, Địa chỉ: Số 9/4 Tổ 4, Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC TRUE HOME

Mã số thuế: 0401935459

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC NHAHUE

Mã số thuế: 3301612033

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC MSYM

Mã số thuế: 0401867223

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC MSYM

Mã số thuế: 0401726039

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC LAVA-DA

Mã số thuế: 0401761788

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC KHỎE

Mã số thuế: 0402028968

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC BRAS

Mã số thuế: 3301604949

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC ANH & ANH

Mã số thuế: 0310633066

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC AC

Mã số thuế: 5300769758

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN THƯƠNG

Mã số thuế: 0312115052

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN QUỐC LA

Mã số thuế: 1101880049

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN PHÁT NGUYÊN

Mã số thuế: 0401770140

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN NHÃ

Mã số thuế: 0401349743

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN LỢI

Mã số thuế: 0315697507

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN LÂM GIA

Mã số thuế: 0316741371

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN LONG LIÊN

Mã số thuế: 0401362529

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN GIA

Mã số thuế: 0315674644

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 3602286471

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 0402026791

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0801267492

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN PHÁT

Mã số thuế: 1201616640

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN NGUYỄN

Mã số thuế: 0401957445

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN HẰNG

Mã số thuế: 5701828249

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN HÒA PHONG

Mã số thuế: 2500591925

Tìm thông tin Doanh nghiệp