Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
3Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH - LỘC HÒA, Mã số thuế: 1501118318, được thành lập ngày 29/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 20/2, ấp Phước Long, Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Chí Tâm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 3100550309

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 4101535707

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH ĐIỀN

Mã số thuế: 0315514263

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH XƯƠNG

Mã số thuế: 2300991813

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH XANH

Mã số thuế: 3702542873

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502322782

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH VĨNH LONG

Mã số thuế: 1500997088

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH VENEER

Mã số thuế: 2700923198

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500516377

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH TÂM

Mã số thuế: 3603296578

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH TRẦN GIA

Mã số thuế: 0313170391

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH TRẢNG DÀI

Mã số thuế: 3603193043

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH TIẾN

Mã số thuế: 4000902679

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH SÔNG TIỀN

Mã số thuế: 1501026610

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH REAL

Mã số thuế: 1501117603

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PTL

Mã số thuế: 0311591926

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PRINTING

Mã số thuế: 0313238811

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PN

Mã số thuế: 0311781476

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PLASTIC

Mã số thuế: 0601176061

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3800703127

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÚ

Mã số thuế: 3603282712

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600957281

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3800743401

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÁT TN

Mã số thuế: 3901314913

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH P.T

Mã số thuế: 3602504017

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NT

Mã số thuế: 4201862994

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NT

Mã số thuế: 4201792828

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700720303

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NGUYỄN

Mã số thuế: 0316117886

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH LIFE

Mã số thuế: 3502252077

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 0201086818

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HÀ NAM

Mã số thuế: 0700774697

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HD

Mã số thuế: 0801325881

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH GIA PHÁT

Mã số thuế: 1101842815

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH FURNITURE

Mã số thuế: 0316245052

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001331382

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001148806

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CONS

Mã số thuế: 0315854894

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400874052

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900673514

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH AN

Mã số thuế: 0311842778

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH ANH

Mã số thuế: 0106862330

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH AN KHANG

Mã số thuế: 0313787360

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH 68

Mã số thuế: 2901737762

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH 569

Mã số thuế: 2301084007

Tìm thông tin Doanh nghiệp