Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV TM HNT MEKONG, Mã số thuế: 1501099256, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 149F ấp Tân Quới, Xã Tân Hòa, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN HẠNH NGUYÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV TM QUỐC HÂN

Mã số thuế: 3602264566

CÔNG TY TNHH MTV TM QUỐC HUY

Mã số thuế: 0315738249

CÔNG TY TNHH MTV TM QUỐC ANH

Mã số thuế: 3702795786

CÔNG TY TNHH MTV TM QUANG THÀNH

Mã số thuế: 5300762583

CÔNG TY TNHH MTV TM QUANG MINH

Mã số thuế: 6200094888

CÔNG TY TNHH MTV TM PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 0316280441

CÔNG TY TNHH MTV TM PHÚC THẮNG

Mã số thuế: 0801220060

CÔNG TY TNHH MTV TM PHÚC GIA KHANG

Mã số thuế: 2100644629

CÔNG TY TNHH MTV TM NHẬT HOÀNG

Mã số thuế: 0316913944

CÔNG TY TNHH MTV TM NHƯ PHÚC VINH

Mã số thuế: 1402138680

CÔNG TY TNHH MTV TM NHÂN ĐỨC TÍN

Mã số thuế: 1501062873

CÔNG TY TNHH MTV TM NGÂN DUY

Mã số thuế: 1500807347

CÔNG TY TNHH MTV TM NGUYÊN DŨNG PHÁT

Mã số thuế: 1501109698

CÔNG TY TNHH MTV TM NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0801185507

CÔNG TY TNHH MTV TM NAM MINH PHÁT

Mã số thuế: 3702664208

CÔNG TY TNHH MTV TM MINH NÔNG

Mã số thuế: 1501037404

CÔNG TY TNHH MTV TM MDF TẤN VINH

Mã số thuế: 0315411839

CÔNG TY TNHH MTV TM LÊ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 6300217935

CÔNG TY TNHH MTV TM LÊ QUÂN

Mã số thuế: 1500978494

CÔNG TY TNHH MTV TM LÊ BÙI

Mã số thuế: 0316300401

CÔNG TY TNHH MTV TM KINH BẮC TC

Mã số thuế: 5701966016

CÔNG TY TNHH MTV TM KIM VŨ

Mã số thuế: 3702823063

CÔNG TY TNHH MTV TM KHÁNH PHÁT

Mã số thuế: 6001080591

CÔNG TY TNHH MTV TM KHÁNH NGÂN

Mã số thuế: 2601040064

CÔNG TY TNHH MTV TM KHANG HUY

Mã số thuế: 4201590518

CÔNG TY TNHH MTV TM IN NGUYỄN NHI

Mã số thuế: 0316916007

CÔNG TY TNHH MTV TM HỢP PHÁT

Mã số thuế: 3702754684

CÔNG TY TNHH MTV TM HỢP NHẤT

Mã số thuế: 1101849352

CÔNG TY TNHH MTV TM HỘI NGỘ

Mã số thuế: 1401955150

CÔNG TY TNHH MTV TM HẠNH QUYÊN

Mã số thuế: 2200774420

CÔNG TY TNHH MTV TM HẠNH NGỌC

Mã số thuế: 2001345794

CÔNG TY TNHH MTV TM HƯỜNG LIÊN

Mã số thuế: 4900636275

CÔNG TY TNHH MTV TM HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0108014079

CÔNG TY TNHH MTV TM HƯNG LONG

Mã số thuế: 5300793126

CÔNG TY TNHH MTV TM HÀ NGUYỄ

Mã số thuế: 0402106158

CÔNG TY TNHH MTV TM HUY HOÀNG

Mã số thuế: 5300790541

CÔNG TY TNHH MTV TM HUY ANH

Mã số thuế: 0401844628

CÔNG TY TNHH MTV TM HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 1201611699

CÔNG TY TNHH MTV TM HOÀNG LỘC PHÁT

Mã số thuế: 1801273184

CÔNG TY TNHH MTV TM HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 0313961403

CÔNG TY TNHH MTV TM HOÀNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2802899272

CÔNG TY TNHH MTV TM HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 3801255365

CÔNG TY TNHH MTV TM HOÀNG CHƯƠNG KH

Mã số thuế: 4201838705

CÔNG TY TNHH MTV TM HOÀNG ANH

Mã số thuế: 6001685244

Tìm thông tin Doanh nghiệp