Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mtv Tuấn Trần (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Mtv Tuấn Trần), Mã số thuế: 1501093871, được thành lập ngày 31/10/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 28A đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thế Tuấn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV TÂN THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 6001619499

CÔNG TY TNHH MTV TÂN THIÊN LỘC

Mã số thuế: 5300791707

CÔNG TY TNHH MTV TÂN SÁNG TẠO

Mã số thuế: 0316719055

CÔNG TY TNHH MTV TÂN PHÚ

Mã số thuế: 0109454604

CÔNG TY TNHH MTV TÂN NINH

Mã số thuế: 0401889731

CÔNG TY TNHH MTV TÂN HỒNG

Mã số thuế: 5701929303

CÔNG TY TNHH MTV TÂN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0801236889

CÔNG TY TNHH MTV TÂN HOÀNG MAI

Mã số thuế: 0700845690

CÔNG TY TNHH MTV TÂN HOÀNG KIM LONG

Mã số thuế: 0109538290

CÔNG TY TNHH MTV TÂN GIA PHÚC

Mã số thuế: 4101577986

CÔNG TY TNHH MTV TÂN CẢNG GIA ĐỨC

Mã số thuế: 0202118893

CÔNG TY TNHH MTV TÂN BÌNH HM

Mã số thuế: 3301700924

CÔNG TY TNHH MTV TÂN ANH KON TUM

Mã số thuế: 6101249019

CÔNG TY TNHH MTV TÂM TÂN

Mã số thuế: 0316819003

CÔNG TY TNHH MTV TÂM THỦY NGHỆ

Mã số thuế: 6101263366

CÔNG TY TNHH MTV TÂM QUẢNG ĐÀ

Mã số thuế: 4001140656

CÔNG TY TNHH MTV TÂM PHÚC LS

Mã số thuế: 4900832329

CÔNG TY TNHH MTV TÂM MINH THỊNH

Mã số thuế: 3200677281

CÔNG TY TNHH MTV TÂM KIÊN

Mã số thuế: 6200097208

CÔNG TY TNHH MTV TÂM DUY THỊNH

Mã số thuế: 0401897651

CÔNG TY TNHH MTV TÂM BÌNH LS

Mã số thuế: 4900822786

CÔNG TY TNHH MTV TÂM AN PHƯỚC

Mã số thuế: 2400910007

CÔNG TY TNHH MTV TÂM AN HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2001319593

CÔNG TY TNHH MTV TÂM AN GROUP

Mã số thuế: 0901098569

CÔNG TY TNHH MTV TÁM CÁ NGỰA

Mã số thuế: 2100633641

CÔNG TY TNHH MTV TÀI LỘC PHÚC

Mã số thuế: 1201573789

CÔNG TY TNHH MTV TÀI LỘC HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300341227

CÔNG TY TNHH MTV TÀI LỘC 18

Mã số thuế: 2802529722

CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH

Mã số thuế: 6200100002

CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH VSETCREDIT

Mã số thuế: 0316548177

CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHIẾN

Mã số thuế: 6200112576

CÔNG TY TNHH MTV TWO-C

Mã số thuế: 5500594978

CÔNG TY TNHH MTV TWELVED VINA

Mã số thuế: 3301624166

CÔNG TY TNHH MTV TVXD HUY THỊNH

Mã số thuế: 4001226818

CÔNG TY TNHH MTV TVTKXD NGUYÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 0316891747

CÔNG TY TNHH MTV TV TM XD NAM LONG

Mã số thuế: 1201570347

CÔNG TY TNHH MTV TV PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 6001625710

CÔNG TY TNHH MTV TUỆ MINH

Mã số thuế: 0315921452

CÔNG TY TNHH MTV TUẦN CHÂU XANH

Mã số thuế: 5701930482

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN VẠN THỊNH

Mã số thuế: 0401923774

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN VÀ KHOA

Mã số thuế: 4900839412

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN VINH

Mã số thuế: 0801361992

Tìm thông tin Doanh nghiệp