Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá8610
2Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
3Sản xuất sản phẩm khác từ cao su2219
4Sản xuất giày dép1520
5Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
6In ấn1811
7Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TỶ BÁCH (Tên nước ngoài: TY BACH COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 1501089988, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô D, Khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Hưng 2, Xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CHEN, TSAO – KANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH U-HOSPITALITY

Mã số thuế: 0102044143

CÔNG TY TNHH U-HAPPY

Mã số thuế: 2802485578

CÔNG TY TNHH U-FOOD

Mã số thuế: 0314134131

CÔNG TY TNHH U-FIRST

Mã số thuế: 0312919198

CÔNG TY TNHH U-BIN-VINA

Mã số thuế: 2300943288

CÔNG TY TNHH U-BASE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108589158

CÔNG TY TNHH U&I MEDIA PRODUCTIONS

Mã số thuế: 0401820698

CÔNG TY TNHH U&EYE

Mã số thuế: 0315866586

CÔNG TY TNHH U&D; FABRIC

Mã số thuế: 3702979783

CÔNG TY TNHH U&D GROUP

Mã số thuế: 3702809365

CÔNG TY TNHH U&C; INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316324385

CÔNG TY TNHH U&N DESIGN

Mã số thuế: 0314203466

CÔNG TY TNHH U&I

Mã số thuế: 0314223286

CÔNG TY TNHH U TRADE

Mã số thuế: 0312143490

CÔNG TY TNHH U TEX

Mã số thuế: 3702790509

CÔNG TY TNHH U SUCCESS

Mã số thuế: 1602021993

CÔNG TY TNHH U STRONG

Mã số thuế: 1801615286

CÔNG TY TNHH U SPECIALTY COFFEE & TEA

Mã số thuế: 0316272680

CÔNG TY TNHH U S A NGÔI NHÀ

Mã số thuế: 3602463811

CÔNG TY TNHH U LI

Mã số thuế: 0107400096

CÔNG TY TNHH U LEAD

Mã số thuế: 0315086106

CÔNG TY TNHH U KWONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400861279

CÔNG TY TNHH U KANG INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0108329625

CÔNG TY TNHH U INTERNATIONAL HUMAN

Mã số thuế: 0313505471

CÔNG TY TNHH U FAMILY

Mã số thuế: 0315314923

CÔNG TY TNHH U CHANG FA

Mã số thuế: 0313971169

CÔNG TY TNHH U - TECH

Mã số thuế: 2300889337

CÔNG TY TNHH U - LINK

Mã số thuế: 0107447023

CÔNG TY TNHH U - JIN VINA

Mã số thuế: 3702110961

CÔNG TY TNHH U & LOOK VIỆT NAM

Mã số thuế: 3701834640

CÔNG TY TNHH TỶ TỶ

Mã số thuế: 0315086603

CÔNG TY TNHH TỶ TÀI LỘC

Mã số thuế: 0312424117

CÔNG TY TNHH TỶ THẠC

Mã số thuế: 1401995379

CÔNG TY TNHH TỶ THẠC

Mã số thuế: 1401405051

CÔNG TY TNHH TỶ THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 0313684799

CÔNG TY TNHH TỶ THUẬN

Mã số thuế: 3702519828

CÔNG TY TNHH TỶ SAO

Mã số thuế: 0315245275

CÔNG TY TNHH TỶ QUỲNH

Mã số thuế: 0315348337

CÔNG TY TNHH TỶ PHÚ NET

Mã số thuế: 0315385868

CÔNG TY TNHH TỶ MUỘI

Mã số thuế: 0311750132

CÔNG TY TNHH TỶ MINH

Mã số thuế: 3702173009

CÔNG TY TNHH TỶ LỢI KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701983462

Tìm thông tin Doanh nghiệp