Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN HỘI TRUNG (Tên nước ngoài: HTX NN TAN HOI TRUNG), Mã số thuế: 1402156457, được thành lập ngày 12/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp 1, Xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Phương Nam

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NẶM BÁM

Mã số thuế: 5500633987

Tìm thông tin Doanh nghiệp