Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ ANH NĂM (DƯƠNG THỊ TƯ), Mã số thuế: 1402131565, được thành lập ngày 27/09/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại QL80, kế bên thánh thất Cao Đài, khóm Bình Phú Quới, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Thị Tư

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỘ KINH DOANH NHÀ VEN HỒ

Mã số thuế: 0109717966

HỘ KINH DOANH NHÀ TRỌ HẢI YẾN

Mã số thuế: 1701967397

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ĐỖ SỰ

Mã số thuế: 4001211988

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC Á CHÂU 1

Mã số thuế: 0801352853

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÚY ANH 1

Mã số thuế: 8357763308

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THU HUYỀN

Mã số thuế: 3502308107

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGỌC LINH

Mã số thuế: 3501785185

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH HẰNG

Mã số thuế: 8350880355

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC LÊ HUYỀN

Mã số thuế: 8459023052

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HÀ TRANG

Mã số thuế: 8336601296

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC GIA HÂN

Mã số thuế: 8450548880

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC CHÂU GIANG

Mã số thuế: 8431557833

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BB HĂNG

Mã số thuế: 3502436853

HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 8453635940

HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 1001231530

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ THANH TRÀ

Mã số thuế: 3501791929

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ NAM PHONG

Mã số thuế: 0109398170

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ MINH ANH

Mã số thuế: 3502453915

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 3501418033

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ HOA VIÊN

Mã số thuế: 3501563545

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ GIA LINH

Mã số thuế: 0901103554

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ GALAXY

Mã số thuế: 0109515543

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ CHÂU THƯ

Mã số thuế: 1701948267

Tìm thông tin Doanh nghiệp