Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà không để ở4102
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Xây dựng nhà để ở4101
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Bán buôn thực phẩm4632
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
9Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
10Lắp đặt hệ thống điện4321
11Chuẩn bị mặt bằng4312
12Xây dựng công trình đường bộ4212
13Bán buôn đồ uống4633
14Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
15Xây dựng công trình thủy4291
16Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
17Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
18Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
19Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NGỌC NHƯ Ý TÂN HỒNG, Mã số thuế: 1402118613, được thành lập ngày 08/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 79, đường Hùng Vương, khóm 1, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TẤN KÍNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà không để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NGỌC PHƯƠNG HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901101638

CÔNG TY TNHH NGỌC PHƯƠNG ELYSIA

Mã số thuế: 0316305985

CÔNG TY TNHH NGỌC PHƯƠNG DUY

Mã số thuế: 0310444340

CÔNG TY TNHH NGỌC PHƯƠNG AN

Mã số thuế: 0310624135

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ

Mã số thuế: 5900688250

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚC

Mã số thuế: 6100839618

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚC NGUYÊN

Mã số thuế: 0201570539

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚC LONG

Mã số thuế: 3301611463

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚC AN

Mã số thuế: 1601857633

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ VINH

Mã số thuế: 6400437941

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 6300149611

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ SANG

Mã số thuế: 2901737152

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ QUÝ NHA TRANG

Mã số thuế: 4201694080

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ MINH

Mã số thuế: 3603586502

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ GIA

Mã số thuế: 3602290742

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ DIỄM

Mã số thuế: 3603809131

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 0313136915

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ AN

Mã số thuế: 2801556970

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT TRANG

Mã số thuế: 5801379452

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT TM

Mã số thuế: 0314604147

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401076275

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT PHÁT

Mã số thuế: 0312476468

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT NT

Mã số thuế: 4201896506

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT NH

Mã số thuế: 4201858123

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT BẮC NINH

Mã số thuế: 2301124669

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT 99

Mã số thuế: 5702091487

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁP NT

Mã số thuế: 4201490496

CÔNG TY TNHH NGỌC PHONG ĐỨC HUỆ

Mã số thuế: 1101865812

CÔNG TY TNHH NGỌC PHONG ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001702002

CÔNG TY TNHH NGỌC PHONG VÂN

Mã số thuế: 0313042551

CÔNG TY TNHH NGỌC PHONG CAM RANH

Mã số thuế: 4201554774

CÔNG TY TNHH NGỌC PHONG 86

Mã số thuế: 2802819252

CÔNG TY TNHH NGỌC PHI LONG

Mã số thuế: 3702063197

CÔNG TY TNHH NGỌC PHA LÊ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313426050

CÔNG TY TNHH NGỌC PHA LÊ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310056450

CÔNG TY TNHH NGỌC OANH

Mã số thuế: 3001187500

CÔNG TY TNHH NGỌC OANH NOBY - AH

Mã số thuế: 3702927256

CÔNG TY TNHH NGỌC OANH ICE

Mã số thuế: 0316012587

CÔNG TY TNHH NGỌC NỮ TÂM VƯƠNG

Mã số thuế: 2901899403

CÔNG TY TNHH NGỌC NINH TM

Mã số thuế: 5701992859

CÔNG TY TNHH NGỌC NHẬT

Mã số thuế: 0104560768

CÔNG TY TNHH NGỌC NHẬT

Mã số thuế: 0104010003

CÔNG TY TNHH NGỌC NHẬT ANH

Mã số thuế: 0107457367

CÔNG TY TNHH NGỌC NHẤT

Mã số thuế: 0104357170

CÔNG TY TNHH NGỌC NHẤT

Mã số thuế: 0102043878

CÔNG TY TNHH NGỌC NHẠN

Mã số thuế: 3702295494

CÔNG TY TNHH NGỌC NHƯ Ý

Mã số thuế: 0104942573

CÔNG TY TNHH NGỌC NHƯ Ý

Mã số thuế: 0104104287

Tìm thông tin Doanh nghiệp