Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống49
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
3Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu30990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀO PHÁT, Mã số thuế: 1402100630, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp 1, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Quốc Trưởng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901985966

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HẢI HÀ

Mã số thuế: 2500487138

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0801264389

Tìm thông tin Doanh nghiệp