Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
2Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
3Bán mô tô, xe máy4541
4Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Hoạt động cấp tín dụng khác64920
8Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm66220

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN LẤP VÒ (Tên nước ngoài: CTY TNHH THANH XUÂN LẤP VÒ), Mã số thuế: 1402051912, được thành lập ngày 08/10/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Quốc lộ 80, Khóm Bình Thạnh 1, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán mô tô, xe máy.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THAO TRAN COSMETICS

Mã số thuế: 0314272565

CÔNG TY TNHH THAO THỊNH

Mã số thuế: 0201808125

CÔNG TY TNHH THAO TEST TIEP UY QUYEN

Mã số thuế: 88379798837979

CÔNG TY TNHH THAO TEST BHXH 4

Mã số thuế: 88541658854165

CÔNG TY TNHH THAO TEST BHXH 3

Mã số thuế: 88541648854164

CÔNG TY TNHH THAO TEST 2020 DUHICO

Mã số thuế: 88353258835325

CÔNG TY TNHH THAO QUYÊN

Mã số thuế: 1401410894

CÔNG TY TNHH THAO NỤ

Mã số thuế: 6001407864

CÔNG TY TNHH THAO NGUYEN

Mã số thuế: 0316775814

CÔNG TY TNHH THAO NGUYEN MARIA

Mã số thuế: 0312835815

CÔNG TY TNHH THAO NGUYEN LOGISTICS

Mã số thuế: 0316927143

CÔNG TY TNHH THAO LINH

Mã số thuế: 2700844108

CÔNG TY TNHH THAO BÍCH

Mã số thuế: 4800918452

CÔNG TY TNHH THAO ANH

Mã số thuế: 4601524767

CÔNG TY TNHH THANKTRIPS

Mã số thuế: 0314458288

CÔNG TY TNHH THANKS

Mã số thuế: 0315526660

CÔNG TY TNHH THANKSLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107869177

CÔNG TY TNHH THANKS AI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108456711

CÔNG TY TNHH THANKS AI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107284347

CÔNG TY TNHH THANK YOU MISO FOOD

Mã số thuế: 5801429590

CÔNG TY TNHH THANHTAMPIANO

Mã số thuế: 0316413229

CÔNG TY TNHH THANHKHOA HOLDINGS

Mã số thuế: 0109397787

CÔNG TY TNHH THANHCON

Mã số thuế: 0108017489

CÔNG TY TNHH THANH ĐỨC VƯỢNG

Mã số thuế: 0901014576

CÔNG TY TNHH THANH ĐỨC SƠN LA

Mã số thuế: 5500525727

CÔNG TY TNHH THANH ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402046327

CÔNG TY TNHH THANH ĐẢO

Mã số thuế: 3603439226

CÔNG TY TNHH THANH ĐẠT

Mã số thuế: 6001018723

CÔNG TY TNHH THANH ĐẠT BM

Mã số thuế: 6001615857

CÔNG TY TNHH THANH ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0313275299

CÔNG TY TNHH THANH ĐĂNG NGUYÊN

Mã số thuế: 3901305210

CÔNG TY TNHH THANH ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 4001232000

CÔNG TY TNHH THANH ĐÔN

Mã số thuế: 0201639149

CÔNG TY TNHH THANH ĐÔNG UYÊN

Mã số thuế: 0401502021

CÔNG TY TNHH THANH ĐÀ PHÁT

Mã số thuế: 0401511033

CÔNG TY TNHH THANH ĐIỆP

Mã số thuế: 4201369926

CÔNG TY TNHH THANH ĐIỀN TECH

Mã số thuế: 0315945816

CÔNG TY TNHH THANH ĐIỀN - KIM LIÊN

Mã số thuế: 6300293453

CÔNG TY TNHH THANH ĐAÊT

Mã số thuế: 3502380086

CÔNG TY TNHH THANH ĐAN

Mã số thuế: 0309766463

CÔNG TY TNHH THANH YẾN THANH

Mã số thuế: 0312374787

CÔNG TY TNHH THANH YẾN BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0312483458

CÔNG TY TNHH THANH YÊN THANH HÓA

Mã số thuế: 2802917524

CÔNG TY TNHH THANH Y

Mã số thuế: 0315994122

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN

Mã số thuế: 0900557643

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN REAL ESTATE

Mã số thuế: 1101963175

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901907453

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701822670

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500634361

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM

Mã số thuế: 0313114372

Tìm thông tin Doanh nghiệp