Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DNTN HUỲNH TÂM, Mã số thuế: 1400473267-001, được thành lập ngày 01/09/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 71 Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, , Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ THỊ SẠCH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GALAXY VŨ BẢO 21

Mã số thuế: 1101787924-015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GALAXY VŨ BẢO 20

Mã số thuế: 1101787924-014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GALAXY VŨ BẢO 19

Mã số thuế: 1101787924-013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GALAXY VŨ BẢO 18

Mã số thuế: 1101787924-012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GALAXY VŨ BẢO 17

Mã số thuế: 1101787924-011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DNTN VĂN DUY ANH

Mã số thuế: 2200530512-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DNTN TƯ SƯƠL

Mã số thuế: 2200283380-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DNTN TÁM MAI

Mã số thuế: 1100185194-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DNTN TIẾN TRUNG

Mã số thuế: 1100677051-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DNTN PHÚ VĨNH LONG

Mã số thuế: 1500159086-014

Tìm thông tin Doanh nghiệp