Ngành nghề kinh doanh

1Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
2Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
3Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
4Xử lý hạt giống để nhân giống0164
5Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI THỰC PHẨM FARM (Tên nước ngoài: CTY TNHH NT TP FARM), Mã số thuế: 1301082985, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 142, tờ bản đồ số 11, ấp Tân Hòa Trong, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Thanh, Số điện thoại: 0961348529, Địa chỉ: Thửa đất số 142, tờ bản đồ số 11, ấp Tân Hòa Trong, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NÔNG ĐIỀN

Mã số thuế: 0310676207

CÔNG TY TNHH NÔNG XANH

Mã số thuế: 6001687442

CÔNG TY TNHH NÔNG XANH PHÚC TÂN

Mã số thuế: 6001701104

CÔNG TY TNHH NÔNG XANH FARM

Mã số thuế: 2001318783

CÔNG TY TNHH NÔNG XANH CỘNG

Mã số thuế: 3502377485

CÔNG TY TNHH NÔNG XANH AGRI

Mã số thuế: 3401192505

CÔNG TY TNHH NÔNG VẠN PHÁT

Mã số thuế: 2400850397

CÔNG TY TNHH NÔNG VÀNG

Mã số thuế: 3901288741

CÔNG TY TNHH NÔNG VUI

Mã số thuế: 0310891740

CÔNG TY TNHH NÔNG VUI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316125051

CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT XANH

Mã số thuế: 0313001033

CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT THỊNH

Mã số thuế: 1201616746

CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 6001498237

CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT PHÚ

Mã số thuế: 0312038898

CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT MỸ

Mã số thuế: 0316379391

CÔNG TY TNHH NÔNG UY

Mã số thuế: 0312750488

CÔNG TY TNHH NÔNG TẤN

Mã số thuế: 1801507040

CÔNG TY TNHH NÔNG TÍN PHÁT

Mã số thuế: 5801388224

CÔNG TY TNHH NÔNG TÂN HƯNG

Mã số thuế: 5801279507

CÔNG TY TNHH NÔNG TÂM

Mã số thuế: 3603773541

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI ĐÀO GIA

Mã số thuế: 0901100708

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI YẾN

Mã số thuế: 0313658654

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XINH

Mã số thuế: 0315859620

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH

Mã số thuế: 1300631110

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH XANH

Mã số thuế: 1201480911

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH VIỆT

Mã số thuế: 6001660088

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH LONG AN

Mã số thuế: 1101747897

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH FARMIO

Mã số thuế: 3502350363

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH DRAY NUR

Mã số thuế: 6001688534

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI VÀNG

Mã số thuế: 3603059383

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI VUI VẺ MK

Mã số thuế: 4500610064

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI VIỆT

Mã số thuế: 0801214356

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI VIỆT YÊN

Mã số thuế: 0106191717

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313488603

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI VIỆT LẠC

Mã số thuế: 5801253065

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI TƯƠNG LAI

Mã số thuế: 5801377208

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI TÂM VIỆT

Mã số thuế: 0316530620

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI TIÊN PHONG

Mã số thuế: 3401060587

Tìm thông tin Doanh nghiệp