Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LUÔNG PHÚ THÀNH, Mã số thuế: 1301082978, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 142D, ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Hữu Phúc Hậu, Số điện thoại: 0914716320-0946689, Địa chỉ: Số 142D, ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LUẬT I-LAW

Mã số thuế: 0202112806

CÔNG TY TNHH LUẬT HỨA HẰNG

Mã số thuế: 0108361890

CÔNG TY TNHH LUẬT HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0316490103

CÔNG TY TNHH LUẬT HỒNG KHANG

Mã số thuế: 0107485607

CÔNG TY TNHH LUẬT HƯNG LONG

Mã số thuế: 0315770838

CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG BÁCH

Mã số thuế: 0108007949

CÔNG TY TNHH LUẬT HUỲNH GIA

Mã số thuế: 3603750897

CÔNG TY TNHH LUẬT HTC

Mã số thuế: 0108979140

CÔNG TY TNHH LUẬT HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 0105350499

CÔNG TY TNHH LUẬT HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0314482925

CÔNG TY TNHH LUẬT HOÀN CẦU

Mã số thuế: 2301164541

CÔNG TY TNHH LUẬT HALI

Mã số thuế: 0109106149

CÔNG TY TNHH LUẬT GIANG. AP

Mã số thuế: 0316144544

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA ĐỊNH

Mã số thuế: 0315464936

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA VIỆT

Mã số thuế: 2901942391

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA TRANG

Mã số thuế: 0314322600

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA PHONG

Mã số thuế: 0104773082

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA PHONG

Mã số thuế: 0102045951

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA NGHIÊM

Mã số thuế: 0107925255

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

Mã số thuế: 0108318422

CÔNG TY TNHH LUẬT DUNG & CỘNG SỰ

Mã số thuế: 0316237559

CÔNG TY TNHH LUẬT CỘNG

Mã số thuế: 0109075652

CÔNG TY TNHH LUẬT CỘNG ĐỒNG

Mã số thuế: 0104579416

CÔNG TY TNHH LUẬT CƯỜNG QUỐC

Mã số thuế: 5801342501

CÔNG TY TNHH LUẬT CAO

Mã số thuế: 0314434833

CÔNG TY TNHH LUẬT BÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0316687117

CÔNG TY TNHH LUẬT BÌNH AN

Mã số thuế: 3603561674

CÔNG TY TNHH LUẬT BIÊN HÒA

Mã số thuế: 3603759307

CÔNG TY TNHH LUẬT BESTLAW

Mã số thuế: 0314731709

CÔNG TY TNHH LUẬT BAMBOO

Mã số thuế: 3901305517

CÔNG TY TNHH LUẬT ASKLAW

Mã số thuế: 0108701843

CÔNG TY TNHH LUẬT ANH MINH

Mã số thuế: 2300853845

CÔNG TY TNHH LUẬT AN ĐẠT

Mã số thuế: 0109403222

CÔNG TY TNHH LUẬT AN KHANG

Mã số thuế: 0316514280

CÔNG TY TNHH LUẬT AN KHANG

Mã số thuế: 0314194684

CÔNG TY TNHH LUẬT AN HÒA

Mã số thuế: 0108815350

CÔNG TY TNHH LUẬT ACC

Mã số thuế: 0316477695

CÔNG TY TNHH LUẬN PHƯỚC NHÂ

Mã số thuế: 3002228566

CÔNG TY TNHH LUẬN PHÚC AN

Mã số thuế: 5801404155

CÔNG TY TNHH LUẬN LIÊN

Mã số thuế: 2802684326

CÔNG TY TNHH LUẬN HÀ

Mã số thuế: 4600883587

CÔNG TY TNHH LUẬN CHUNG

Mã số thuế: 2802308917

CÔNG TY TNHH LUẬN ANH PHÁT

Mã số thuế: 5801193539

Tìm thông tin Doanh nghiệp