Ngành nghề kinh doanh

1Trồng cây ăn quả0121
2Chế biến và bảo quản rau quả1030
3Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Trồng cây lấy quả chứa dầu0122

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VANG QUỚI ĐÔNG, Mã số thuế: 1301082946, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Vinh Tân, Xã Vang Quới Đông, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Duy Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng cây ăn quả.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp