Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HỮU VUI (Tên nước ngoài: DNTN NGUYỄN HỮU VUI), Mã số thuế: 1301071422, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 03, tờ bản đồ số 46, ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ THỊ LOAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN LŨY

Mã số thuế: 6300330433

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN LY

Mã số thuế: 1101637742

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN LIỄM

Mã số thuế: 3301549374

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN LAN

Mã số thuế: 3900883508

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN LAN

Mã số thuế: 1701455102

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN KÝ

Mã số thuế: 3900879244

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN KIM VY

Mã số thuế: 0401755664

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN KHỞI

Mã số thuế: 2200562842

Tìm thông tin Doanh nghiệp