Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620
2Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THẨM MỸ ĐẠI TÍN (Tên nước ngoài: CTY TNHH NK TM ĐẠI TÍN), Mã số thuế: 1301071415, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 144/1, Võ Nguyên Giáp, ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐINH DIỄN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIỆT ÚC

Mã số thuế: 0314721122

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIỆT NHA

Mã số thuế: 3702522838

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIỆT NGA

Mã số thuế: 3502291083

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIỆT LONG

Mã số thuế: 0316485142

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIỆT HÀN

Mã số thuế: 4201750634

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIỆT GIAO

Mã số thuế: 0310687368

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIỆT ANH

Mã số thuế: 0315095541

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIỄN ĐÔNG

Mã số thuế: 0316260237

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIVASMILE

Mã số thuế: 0316446295

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VINH

Mã số thuế: 0314598253

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VINADENT

Mã số thuế: 0314369260

CÔNG TY TNHH NHA KHOA VENUS

Mã số thuế: 0312563255

CÔNG TY TNHH NHA KHOA UNI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109146060

CÔNG TY TNHH NHA KHOA UNI MIỀN NAM

Mã số thuế: 0316238224

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TỪ HẢI BẰNG

Mã số thuế: 0109276380

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TẤN PHÁT

Mã số thuế: 0314642287

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TƯƠNG LAI

Mã số thuế: 4101447923

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÍN AN

Mã số thuế: 0316294927

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 0315587423

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂN QUÝ

Mã số thuế: 0315139157

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂN PHÚ

Mã số thuế: 0315728762

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂN MỸ

Mã số thuế: 0316202997

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 0316585789

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC SMILE

Mã số thuế: 0315739299

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 2301083282

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC HD

Mã số thuế: 0315386646

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC DC

Mã số thuế: 0316147961

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 3502330744

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ANN

Mã số thuế: 0316433049

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TUẤN HÙNG

Mã số thuế: 0107404781

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TUYẾN NGUYỄN

Mã số thuế: 4201848855

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 0109376956

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRỌNG TRÍ

Mã số thuế: 5801470711

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRÍ ĐỨC

Mã số thuế: 0314695634

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRIỆU NHA

Mã số thuế: 0316034037

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRINH TÂM

Mã số thuế: 3502395540

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRAO NỤ CƯỜI

Mã số thuế: 0315087519

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0311672685

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TIÊN RĂNG

Mã số thuế: 0312775404

CÔNG TY TNHH NHA KHOA TITAN

Mã số thuế: 0312639176

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THẾ KỶ

Mã số thuế: 0310687544

Tìm thông tin Doanh nghiệp