Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÊ VÕ (Tên nước ngoài: CTY TNHH TP LÊ VÕ), Mã số thuế: 1301071408, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 84A, khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN LUYẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH CHÁNH

Mã số thuế: 0315871628

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH CHIẾN

Mã số thuế: 0107647128

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH BẰNG

Mã số thuế: 0316622127

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH AN

Mã số thuế: 6300307970

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MIKO

Mã số thuế: 2300568407

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MIKI

Mã số thuế: 0316413476

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MIKA

Mã số thuế: 1101750360

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MEKÔNG

Mã số thuế: 0316277544

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MEGA

Mã số thuế: 1101829349

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MEGA TRẦN

Mã số thuế: 0315756706

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MEEDAM FM

Mã số thuế: 2400880592

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MEAT 24

Mã số thuế: 0109179958

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAYO

Mã số thuế: 0108677573

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MALA

Mã số thuế: 2601063664

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAI

Mã số thuế: 0313758352

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAITO FARM

Mã số thuế: 0315293462

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAIKA

Mã số thuế: 3502299759

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAICA FOOD

Mã số thuế: 0316589656

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAI TRANG

Mã số thuế: 0201118107

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAI THÙY

Mã số thuế: 0107784075

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAI PHƯƠNG

Mã số thuế: 0107820622

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAI NHƯ Ý

Mã số thuế: 1602053120

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAI HÀ

Mã số thuế: 0201958642

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAI GIA

Mã số thuế: 0314737669

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAGI

Mã số thuế: 0316247797

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MAGIC

Mã số thuế: 0312881762

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM M&B;

Mã số thuế: 4201937022

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LỮ GIA

Mã số thuế: 0311895868

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LỘC TRỜI

Mã số thuế: 0313730043

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LỘC THIÊN

Mã số thuế: 0315111627

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0312575370

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0310461730

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 3603656439

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LƯU SƠN

Mã số thuế: 2400735789

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÝ KHANG

Mã số thuế: 0315643011

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÊ

Mã số thuế: 0311699729

Tìm thông tin Doanh nghiệp