Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
3Chế biến và bảo quản rau quả1030
4Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
5Bán buôn thực phẩm4632
6Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật1040
7Bán buôn đồ uống4633
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Sản xuất sợi nhân tạo2030

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANH VY ORGANIC (Tên nước ngoài: CTY TNHH ANH VY ORGANIC), Mã số thuế: 1301071398, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 126,127,128,129,130; tờ bản đồ số 26, tổ NDTQ số, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI THANH SANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANH ĐỨC SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400896578

CÔNG TY TNHH ANH ĐĂNG

Mã số thuế: 2901719812

CÔNG TY TNHH ANH ĐĂNG VI

Mã số thuế: 0312498197

CÔNG TY TNHH ANH ĐĂNG CƯƠNG

Mã số thuế: 0601043992

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO

Mã số thuế: 5800911219

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 3502271048

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO SA PA

Mã số thuế: 5300784241

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO PP

Mã số thuế: 5701852241

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO PHÚ

Mã số thuế: 0311799547

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO PHÁT

Mã số thuế: 0107392663

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901787996

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO LONG AN

Mã số thuế: 1101852316

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO JAPAN (NTNN)

Mã số thuế: 0315979011

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO HOA

Mã số thuế: 0314008289

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO GOLD

Mã số thuế: 2200687866

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO (NTNN)

Mã số thuế: 3401171488

CÔNG TY TNHH ANH ĐIỀN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801311896

CÔNG TY TNHH ANH ÁNH VI BẮC NINH

Mã số thuế: 2300712241

CÔNG TY TNHH ANH ÁNH SÁNG

Mã số thuế: 0104849013

CÔNG TY TNHH ANH ÁNH HỒNG LĨNH

Mã số thuế: 3001935869

CÔNG TY TNHH ANH YẾN TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201637908

CÔNG TY TNHH ANH YẾN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107004991

CÔNG TY TNHH ANH XUÂN

Mã số thuế: 2901284008

CÔNG TY TNHH ANH XUÂN HT

Mã số thuế: 3001896602

CÔNG TY TNHH ANH XUÂN CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0315692146

CÔNG TY TNHH ANH VƯƠNG

Mã số thuế: 2500418286

CÔNG TY TNHH ANH VƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5701762365

CÔNG TY TNHH ANH VŨ

Mã số thuế: 2600426259

CÔNG TY TNHH ANH VŨ ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402072687

CÔNG TY TNHH ANH VŨ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107568395

CÔNG TY TNHH ANH VŨ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601267830

CÔNG TY TNHH ANH VŨ TH

Mã số thuế: 2802444074

CÔNG TY TNHH ANH VŨ SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314076553

CÔNG TY TNHH ANH VŨ PHƯỚC THỂ

Mã số thuế: 3401045081

CÔNG TY TNHH ANH VŨ PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401054144

CÔNG TY TNHH ANH VŨ NB

Mã số thuế: 2700894772

CÔNG TY TNHH ANH VŨ N.H

Mã số thuế: 2802936397

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002035645

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOÀNG

Mã số thuế: 3702279894

CÔNG TY TNHH ANH VŨ BẢO LỘC

Mã số thuế: 5801397726

CÔNG TY TNHH ANH VŨ BAN MÊ

Mã số thuế: 6001723852

CÔNG TY TNHH ANH VŨ ADV

Mã số thuế: 2802472177

CÔNG TY TNHH ANH VŨ - CHI NHANH ÂU LAÊC

Mã số thuế: 4600366733-002

CÔNG TY TNHH ANH VĨ PRO

Mã số thuế: 0316062041

CÔNG TY TNHH ANH VĂN

Mã số thuế: 3701770080

CÔNG TY TNHH ANH VĂN VIỆT ÂU

Mã số thuế: 1201602905

CÔNG TY TNHH ANH VĂN SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312623144

CÔNG TY TNHH ANH VÕ LÂM HÀ

Mã số thuế: 5801379678

Tìm thông tin Doanh nghiệp