Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚC AN COCONUT (Tên nước ngoài: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚC AN COCONUT), Mã số thuế: 1301026902, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 13, Lý Thường kiệt, khu phố 2, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ MỸ TRÚC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp