Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỪA TÚ NGÂN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỪA TÚ NGÂN), Mã số thuế: 1301026892, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 235, ấp Tân Quới Đông A, Xã Minh Đức, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN TÚ, Số điện thoại: 0989817674, Địa chỉ: Số 235, ấp Tân Quới Đông A, Xã Minh Đức, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ECOROOM

Mã số thuế: 0402064042

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ECOPARK

Mã số thuế: 0314446363

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ECONIPS

Mã số thuế: 0312383277

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ECOLAND

Mã số thuế: 0316034164

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ECOFARM

Mã số thuế: 0105964530

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN EBONY

Mã số thuế: 0311267052

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN EAKA

Mã số thuế: 0401621406

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN EAGON

Mã số thuế: 0201654757

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E.Z.A.P

Mã số thuế: 0312261102

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E.N.O

Mã số thuế: 3702200622

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E.G.D

Mã số thuế: 0104884434

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E-VINA

Mã số thuế: 0106870229

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E-MÂY

Mã số thuế: 3603632822

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E&E

Mã số thuế: 2901867137

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E NĂNG

Mã số thuế: 3602928545

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E CO

Mã số thuế: 3701785841

Tìm thông tin Doanh nghiệp