Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Cung ứng lao động tạm thời7820
3Bán buôn thực phẩm4632
4Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
5Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
6Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - NÔNG NGHIỆP TÂN HÒA ĐÔNG (Tên nước ngoài: HTX DV - NN TAN HOA DONG), Mã số thuế: 1201635876, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 283/12 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Sừng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ A

Mã số thuế: 0109688842

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ AN ĐỔ

Mã số thuế: 0700769104

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ AN QUỲNH

Mã số thuế: 5000808269

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 168

Mã số thuế: 1900643598

Tìm thông tin Doanh nghiệp