Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp4690
2Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào4634

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV TRÚC NGỌC (Tên nước ngoài: TRUCNGOCCO.,TLD), Mã số thuế: 1201609386, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 64, đường ông Hiệu, Khu phố 1, Phường 4, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THANH BÌNH, Số điện thoại: 0835623723, Địa chỉ: Số 64, đường ông Hiệu, Khu phố 1, Phường 4, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG HÀ KON TUM

Mã số thuế: 6101276904

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG HIẾU

Mã số thuế: 3401183010

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 3002078198

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG GIANG REAL

Mã số thuế: 3801226269

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG GIANG 68

Mã số thuế: 5701816130

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG GIANG 688

Mã số thuế: 4800915758

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG GIA TƯỜNG

Mã số thuế: 3603404110

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG GIA BẢO

Mã số thuế: 3702850331

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG DUY NGUYỄN

Mã số thuế: 0311143755

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG CÔNG HOÀN

Mã số thuế: 0401787909

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG BẢO LÂU

Mã số thuế: 0401773159

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG BẢO AN

Mã số thuế: 0401369475

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG ANH ĐỨC

Mã số thuế: 2700813572

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG AN THI

Mã số thuế: 0314704864

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG AN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200101824

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG AN 68

Mã số thuế: 5100480091

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG ĐỨC NGHĨA

Mã số thuế: 0314775223

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG TUẤN

Mã số thuế: 0315083673

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG SÁU

Mã số thuế: 6101255615

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG QUÂN

Mã số thuế: 1500977525

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG QUÂN

Mã số thuế: 1201624803

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG QUANG ĐẠT

Mã số thuế: 3901232604

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG PHÚ TRUNG

Mã số thuế: 1402123980

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG PHI NGA

Mã số thuế: 0401992168

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG NGỌC TÀI

Mã số thuế: 0402094939

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG NGUYỄ

Mã số thuế: 3702993107

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG MINH THẢO

Mã số thuế: 0402038204

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG MINH THÀNH

Mã số thuế: 3602349763

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG MINH THANH

Mã số thuế: 0401362568

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0401837451

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG KIM

Mã số thuế: 0801302940

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG HẢI WINDOW

Mã số thuế: 5300758178

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG HOÀNG LINH

Mã số thuế: 2200669899

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG GIA PHÚ

Mã số thuế: 3900991736

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG GIA PHÚ

Mã số thuế: 1500869978

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG BÍCH VÂN

Mã số thuế: 4900811262

CÔNG TY TNHH MTV TRĂNG THANH

Mã số thuế: 2200730504

CÔNG TY TNHH MTV TRĂNG QUÊ VIỆT

Mã số thuế: 4001175440

CÔNG TY TNHH MTV TRÚC PHƯỢNG

Mã số thuế: 6400373984

CÔNG TY TNHH MTV TRÚC PHƯƠNG

Mã số thuế: 2200763789

CÔNG TY TNHH MTV TRÚC PHƯƠNG CMT

Mã số thuế: 3901203949

CÔNG TY TNHH MTV TRÚC PHÁT

Mã số thuế: 0312167452

CÔNG TY TNHH MTV TRÚC NHI

Mã số thuế: 0801319493

Tìm thông tin Doanh nghiệp