Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
2Bán buôn thực phẩm4632
3Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TRUNG TÍN (Tên nước ngoài: TRUNG TIN SEA FOOD CO.,LTD), Mã số thuế: 1201609379, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 34-36 KCN Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ THỊ VÂN, Số điện thoại: 0914086586, Địa chỉ: Lô 34-36 KCN Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp