Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP AMAZON.VN.COM, Mã số thuế: 1201609361, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 135, ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN MINH PHƯƠNG, Số điện thoại: 0916215998, Địa chỉ: 135, ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM E-CAFE

Mã số thuế: 0316872039

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ TOÀN QUÂN

Mã số thuế: 0108700783

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0107808350

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ THẢO DUNG

Mã số thuế: 0107504264

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ T&J;

Mã số thuế: 0316108874

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ PHÚ GIA BG

Mã số thuế: 2400838720

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ PHONG LAN

Mã số thuế: 0108070059

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ PHI PHỤNG

Mã số thuế: 4201832453

Tìm thông tin Doanh nghiệp