Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM DV AN PHÚ ĐIỀN, Mã số thuế: 1201602285, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 1, ấp 2, Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG THỊ CẨM LOAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM DV BUÔN ĐÔN

Mã số thuế: 6001650467

CÔNG TY TNHH TM DV BON NGUYỄN

Mã số thuế: 1101868394

CÔNG TY TNHH TM DV BLUECOOL

Mã số thuế: 0316622409

CÔNG TY TNHH TM DV BLUE PHOENIX

Mã số thuế: 0316019889

CÔNG TY TNHH TM DV BIỂN VIỆT

Mã số thuế: 0315775610

CÔNG TY TNHH TM DV BIO TÔM

Mã số thuế: 3401186879

CÔNG TY TNHH TM DV BIG VISION

Mã số thuế: 0108897949

CÔNG TY TNHH TM DV BHTH TẤN PHÚC

Mã số thuế: 1201611307

CÔNG TY TNHH TM DV BEGI

Mã số thuế: 0315813418

CÔNG TY TNHH TM DV BAO BÌ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0316660877

CÔNG TY TNHH TM DV BAO BÌ GIẤY T.B.Q

Mã số thuế: 3702806741

CÔNG TY TNHH TM DV BAMBOO VIỆT

Mã số thuế: 1201628188

CÔNG TY TNHH TM DV BA TRANG

Mã số thuế: 0316240872

CÔNG TY TNHH TM DV BA MIÊN

Mã số thuế: 4101577915

CÔNG TY TNHH TM DV BA LỢI

Mã số thuế: 4201800437

CÔNG TY TNHH TM DV B&M; CARE

Mã số thuế: 3502445706

CÔNG TY TNHH TM DV B&HC

Mã số thuế: 0315367146

CÔNG TY TNHH TM DV B&B

Mã số thuế: 0315850138

CÔNG TY TNHH TM DV B & M SAMARI

Mã số thuế: 3702786453

CÔNG TY TNHH TM DV AUTO SAIGON

Mã số thuế: 0316156028

CÔNG TY TNHH TM DV ASM

Mã số thuế: 0313795555

CÔNG TY TNHH TM DV AQA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109124772

CÔNG TY TNHH TM DV APOLLO

Mã số thuế: 4201866822

CÔNG TY TNHH TM DV ANZIN

Mã số thuế: 0316105249

CÔNG TY TNHH TM DV ANP

Mã số thuế: 0314703557

CÔNG TY TNHH TM DV ANH TIẾN

Mã số thuế: 4201813387

CÔNG TY TNHH TM DV ANH NHẬT

Mã số thuế: 0315157050

CÔNG TY TNHH TM DV ANH NGUYÊN

Mã số thuế: 0315336275

CÔNG TY TNHH TM DV ANH MỸ

Mã số thuế: 0201955793

CÔNG TY TNHH TM DV ANH MINH (NTNN)

Mã số thuế: 0316164371

CÔNG TY TNHH TM DV ANH KHÔI

Mã số thuế: 0316057041

CÔNG TY TNHH TM DV ANH KHOA

Mã số thuế: 3702686593

CÔNG TY TNHH TM DV ANH HUY MEKONG

Mã số thuế: 1501053766

CÔNG TY TNHH TM DV ANH HOẰNG

Mã số thuế: 3602450611

CÔNG TY TNHH TM DV AN VIÊN PHÁT

Mã số thuế: 3702785562

CÔNG TY TNHH TM DV AN TRUNG TELECOM

Mã số thuế: 3702757533

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH

Mã số thuế: 3702807706

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0311260138

CÔNG TY TNHH TM DV AN THÀNH

Mã số thuế: 0314127039

CÔNG TY TNHH TM DV AN QUÂN

Mã số thuế: 6001698645

CÔNG TY TNHH TM DV AN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4001204250

CÔNG TY TNHH TM DV AN PHÚC MINH

Mã số thuế: 0315491633

Tìm thông tin Doanh nghiệp