Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Khánh Phát Tài (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Khánh Phát Tài), Mã số thuế: 1201576370, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp 3, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Tuấn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KHÔI VIỆT LOGISTICS

Mã số thuế: 1602149859

CÔNG TY TNHH KHÔI TRỌNG KHOA

Mã số thuế: 0314965087

CÔNG TY TNHH KHÔI TRÚC

Mã số thuế: 2902093101

CÔNG TY TNHH KHÔI TRIẾT

Mã số thuế: 0402083285

CÔNG TY TNHH KHÔI THỊNH

Mã số thuế: 3603507282

CÔNG TY TNHH KHÔI THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 3603781292

CÔNG TY TNHH KHÔI NGUYÊN NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802801713

CÔNG TY TNHH KHÔI NGUYÊN FOOD

Mã số thuế: 0316899908

CÔNG TY TNHH KHÔI NGUYÊN ELECTRIC

Mã số thuế: 3801245536

CÔNG TY TNHH KHÔI LÊ TH

Mã số thuế: 2802807994

CÔNG TY TNHH KHÔI LÂM

Mã số thuế: 0108135274

CÔNG TY TNHH KHÔI CƯỜNG

Mã số thuế: 1201610409

CÔNG TY TNHH KHÔI ANH HOME CENTER

Mã số thuế: 6001621071

CÔNG TY TNHH KHÔI AN NAM

Mã số thuế: 0314807115

CÔNG TY TNHH KHÓI LABS

Mã số thuế: 0316404016

CÔNG TY TNHH KHÓI GROUP

Mã số thuế: 0402107271

CÔNG TY TNHH KHÓA VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 0315014479

CÔNG TY TNHH KHÓA KHỔNG MINH

Mã số thuế: 3702933122

CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT ĐÔNG NGẠC

Mã số thuế: 0109282183

CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT QUANG ANH

Mã số thuế: 0109481051

CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT MINH CHI

Mã số thuế: 0109245262

CÔNG TY TNHH KHÍ MẪU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108895028

CÔNG TY TNHH KHÍ LỎNG PHƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 3702941892

CÔNG TY TNHH KHÍ HÓA LỎNG MN

Mã số thuế: 1101894718

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP GLOBAL

Mã số thuế: 0201850511

CÔNG TY TNHH KHÍ AN SINH

Mã số thuế: 0201868011

CÔNG TY TNHH KHÁNH ĐẠT PHẠM

Mã số thuế: 2902074814

CÔNG TY TNHH KHÁNH ĐAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109530485

CÔNG TY TNHH KHÁNH ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2601005341

CÔNG TY TNHH KHÁNH UYÊN GIA LAI

Mã số thuế: 5901160488

CÔNG TY TNHH KHÁNH TÂM PHÁT

Mã số thuế: 3603602313

CÔNG TY TNHH KHÁNH TOÀN TÍN THÁC

Mã số thuế: 5801461869

CÔNG TY TNHH KHÁNH THƯ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400392948

CÔNG TY TNHH KHÁNH SÂM

Mã số thuế: 4001223119

CÔNG TY TNHH KHÁNH QUỲNH ANH

Mã số thuế: 0315184544

CÔNG TY TNHH KHÁNH QUÂN HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901025352

CÔNG TY TNHH KHÁNH PHÚC ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001721446

Tìm thông tin Doanh nghiệp