Ngành nghề kinh doanh

1Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
2Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Bốc xếp hàng hóa5224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG KHÁNH (Tên nước ngoài: CTY TNHH VT TRUNG KHÁNH), Mã số thuế: 1201576236, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 40 ô 3, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THÀNH TRUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯỜNG LONG

Mã số thuế: 0201777614

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯỜNG KỲ

Mã số thuế: 0700555014

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯƠNG TẤN

Mã số thuế: 2200692760

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯƠNG PHAN

Mã số thuế: 0316204049

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯƠNG OANH

Mã số thuế: 3702236629

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯƠNG CAO

Mã số thuế: 3702583213

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÚC QUỲNH

Mã số thuế: 3702971216

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÚC NGUYÊN

Mã số thuế: 4401027077

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÍ THANH

Mã số thuế: 3702434892

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÍ QUẢNG

Mã số thuế: 0106804850

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÍ LÂM

Mã số thuế: 0313194057

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÍ LONG

Mã số thuế: 0201716650

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÍ KIÊN

Mã số thuế: 0900921500

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÍ DŨNG

Mã số thuế: 2300585561

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÍ ANH

Mã số thuế: 0201306904

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÂN NHÂN

Mã số thuế: 3502420451

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÀ MY

Mã số thuế: 4201618001

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÀ HOA VIÊN

Mã số thuế: 0315991107

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG ĐỨC

Mã số thuế: 2802663206

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG VĨNH

Mã số thuế: 4601536603

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG TIẾN

Mã số thuế: 4500509561

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG PHÁT

Mã số thuế: 0311926435

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG NHÂN

Mã số thuế: 2901880258

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG NHUNG

Mã số thuế: 2802586840

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG NHI

Mã số thuế: 0313665813

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 4101420463

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG NGHI

Mã số thuế: 0313181065

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 0600722159

Tìm thông tin Doanh nghiệp