Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI QUẢNG NGUYÊN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI QUẢNG NGUYÊN), Mã số thuế: 1201547651, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp Bình Thanh, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp