Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống3520
2Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
3Sản xuất sản phẩm khác từ cao su2219

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PNEUMATIC VIỆT NAM (Tên nước ngoài: PNEUMATIC VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 1101984922, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô B2, Đường số 01, KCN Phúc Long, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ KHEN, Số điện thoại: 0327832521, Địa chỉ: Lô B2, Đường số 01, KCN Phúc Long, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH POCASAGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314691238

CÔNG TY TNHH POC PHARMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315915314

CÔNG TY TNHH POBA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109627920

CÔNG TY TNHH POA

Mã số thuế: 0104357815

CÔNG TY TNHH PO VÀ LA

Mã số thuế: 0401599398

CÔNG TY TNHH PO VINA

Mã số thuế: 0700840519

CÔNG TY TNHH PO SPIRIT

Mã số thuế: 4201619319

CÔNG TY TNHH PO LAI KAM (VIET NAM)

Mã số thuế: 0316167037

CÔNG TY TNHH PO JANG MA CHA HÀN QUỐC

Mã số thuế: 0315755646

CÔNG TY TNHH PO DECOR

Mã số thuế: 0315072449

CÔNG TY TNHH PO AUTO

Mã số thuế: 4201695334

CÔNG TY TNHH PNĐ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104594076

CÔNG TY TNHH PNTOL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313736327

CÔNG TY TNHH PNTECH VINA

Mã số thuế: 0107781081

CÔNG TY TNHH PNT VINA

Mã số thuế: 2301032288

CÔNG TY TNHH PNT VIET NAM

Mã số thuế: 2301142280

CÔNG TY TNHH PNT GROUP

Mã số thuế: 3702623956

CÔNG TY TNHH PNT GLOBAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107740423

CÔNG TY TNHH PNT FURNITURE

Mã số thuế: 4201686562

CÔNG TY TNHH PNSG VINA

Mã số thuế: 0314283006

CÔNG TY TNHH PNS VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201735562

CÔNG TY TNHH PNS STITCHERS

Mã số thuế: 1101901203

CÔNG TY TNHH PNS NETWORKS VINA

Mã số thuế: 0316228473

CÔNG TY TNHH PNRENTAL

Mã số thuế: 0108503746

CÔNG TY TNHH PNQ NỘI THẤT

Mã số thuế: 0105251138

CÔNG TY TNHH PNQ BUILDERS

Mã số thuế: 0315145496

CÔNG TY TNHH PNPP HÀO QUANG

Mã số thuế: 2400872224

CÔNG TY TNHH PNP-SL

Mã số thuế: 3702916423

CÔNG TY TNHH PNP VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300783690

CÔNG TY TNHH PNP VINA

Mã số thuế: 2300978643

CÔNG TY TNHH PNP VINA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300999185

CÔNG TY TNHH PNP KOREA

Mã số thuế: 0801282194

CÔNG TY TNHH PNP GANG NAM

Mã số thuế: 0312031483

CÔNG TY TNHH PNN

Mã số thuế: 0313388944

CÔNG TY TNHH PNMQ

Mã số thuế: 0313633843

CÔNG TY TNHH PNL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106749014

CÔNG TY TNHH PNL INTERNATIONAL HOLDINGS

Mã số thuế: 0108311748

CÔNG TY TNHH PNL CONCEPT

Mã số thuế: 0315384342

CÔNG TY TNHH PNL 2005 VIETNAM

Mã số thuế: 0315519624

CÔNG TY TNHH PNK

Mã số thuế: 0102020613

CÔNG TY TNHH PNK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310964607

CÔNG TY TNHH PNJ VINA

Mã số thuế: 0108815015

CÔNG TY TNHH PNHS

Mã số thuế: 2301056835

CÔNG TY TNHH PNH FRUIT

Mã số thuế: 0315639079

CÔNG TY TNHH PNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801030020

CÔNG TY TNHH PNG VINA

Mã số thuế: 0314662942

CÔNG TY TNHH PNG HOA KỲ

Mã số thuế: 0313916954

CÔNG TY TNHH PNEW

Mã số thuế: 0316487968

Tìm thông tin Doanh nghiệp